Achtergrondinformatie

Naast het feit dat twee kerncentrales erbij in Borssele een onaanvaardbare impact hebben op het landschap en de leefomgeving van de Zak van Zuid-Beveland is Borsele tot de Kern ervan overtuigd dat aan kernenergie ernstige bezwaren kleven; te veel om kernenergie in de energietransitie een rol te geven. Hieronder de tien belangrijkste bezwaren; deze zijn verschillend van aard, maar hebben een grote maatschappelijke betekenis gemeen. Het zijn de volgende: te laat, te weinig, te duur, te inflexibel, te groot, te gevaarlijk, te gevaarlijke erfenis, te ondemocratisch, te grote afhankelijkheid, te weinig werk. Om de discussie verder te helpen, staat naast elk genoemd bezwaar een te stellen vraag.
PDF: Factsheet kernenergie: bezwaren en vragen.

Kernenergie in vogelvlucht door Herman Damveld.
PDF: Kernenergie in vogelvlucht

Kerncentrales in Engeland: Sizewell.
PDF: Over de bouw van kerncentrales in Engeland, Een artikel van Daniël Zylbersztajn-Lewandowski.

Een van de initiatiefnemers van BtdK en voormalig beleidsambtenaar bij het Ministerie van EZ Frits Otte verzamelde een aantal ‘fabeltjes' over kernenergie en de energietransitie die alsmaar herhaald worden door bestuurders en kernenergielobby in de media. Hoog tijd om deze verhaaltjes die vaak berusten op halve waarheden te ontleden.
PDF: Vijftien fabels over kernenergie

De presentatie over Hinkley point C
PDF: Presentatie over de bouw van de centrales Hinkley Point C

ZEMBLA:Oud nieuws, maar nu weer actueel en zeer aanbevolen
In 2011 zond het programma ZEMBLA een documentaire uit onder de titel "Kerncentrales verkopen doe je zo".
Kijk hier!

Zie hier het bewijs dat kernenergie NIET CO2-vrij is.
PDF: CO2-uitstoot vergeleken door Herman Damveld.

Thierry Gadault is een onafhankelijke Franse journalist die onder meer een boek heeft geschreven over de Franse nucleaire industrie. In maart vorig jaar gaf hij een lezing (zie YouTube) met als titel “Waarom kernenergie geen toekomst heeft en het klimaat niet kan redden”. Hieronder een korte versie van deze lezing.
PDF: Waarom kernenergie geen toekomst heeft en het klimaat niet kan redden.