Borsele tot de kern NIEUWS

10 mei
Op 10 mei waren we aanwezig bij de informatieavond in De Stenge in Heinkenszand. De ambtenaren van minister Jetten gaven weer geen antwoord op de vragen die er leven. Wij, Borsele tot de Kern en Stroom naar de Toekomst, hebben de zaaltjes verlaten, na het voorlezen van een verklaring. In deze verklaring benoemen wij het slechte besluit van de minister en wat dat voor de inwoners betekent: iedere slapeloze nacht door door het slechte beleid is onomkeerbaar.
De verklaring is hier te downloaden.

Ook hebben we voor minister Jetten 'Tien voorstellen voor een eerlijke en zinvolle discussie over kernenergie' aan de ambtenaren meegegeven. Eerste Kamer, Tweede Kamer, provincie Zeeland en gemeente Borsele hebben een afschrift ontvangen. Deze brief en de drie bijlagen zijn te downloaden:
= Brief aan minister Jetten
= Tien voorstellen voor een eerlijke en zinvolle discussie over kernenergie
= Borssele 1,2,3 en de opslag van kernafval (achtergronddocument)
= Dossier 50 jaar kerncentrale Borssele (achtergronddocument)

23 mei
AANKONDIGING:
Op 23 mei organiseren we een avond voor iedereen die onze zaak een goed hart toedraagt. We kijken dan terug en vooruit, maar vooral maken we kennis met elkaar.
Van Hattumhuis, Zomerstraat 16, 4437 AE Ellewoutsdijk, dinsdag 23 mei vanaf 19:30 uur.
Aanmelden is gewenst via "Ik kom!".

13 april
De Gemeenteraad van Borsele heeft ons uitgenodigd te spreken op de "informerende raadsvergadering" over grootschalige energieprojecten. Dat hebben we gedaan - 'we' is in dit geval Levien de Putter (over leefbaarheid en landschap), Mieke Jansen (over de 'meterkast'), Ruben Vermeule (over de Westerschelde), Petra Luteijn (over het betrekken van inwoners) en Frits Otte (over het plan om 100 inwoners de "Borsele Voorwaarden" op te laten stellen).
Download hier de vijf spreekteksten.
Kijk hier de Raadsvergadering terug (onze presentatie begint op 27:00).

10 maart
We gaan komende woensdag naar de stembus om het bestuur van de provincie te kiezen. Hoe staan de partijen tegenover kernenergie? Dat hebben we samengevat op één A4-tje. Dit is geen stemadvies! We hebben alleen het punt kernenergie uit alle andere, ook belangrijke punten gelicht.
Download hier het overzicht van partijen en hun positie t.a.v. kernenergie.

7 maart
We zijn, samen met Stroom naar de Toekomst en Bescherm de Delta een petitie gestart tegen de plannen van het kabinet om in Zeeland twee nieuwe kerncentrales te bouwen. We zullen de petitie aanbieden aan de provincie Zeeland.
Ga hier naar de petitie en onderteken deze!
en zie hier het persbericht over de petitie

2 maart
Op donderdag 2 maart organiseren we de MeetUp "Passen er twee nieuwe kerncentrales in het Zeeuwse landschap?"
De MeetUp vindt plaats in de Latijnse School in Middelburg.
Download het programma van de MeetUp

NB
De MeetUp was eerder gepland in de Zeeuwse Bibliotheek, maar is geannuleerd.
Download de persverklaring over de annulering door de Zeeuwse Bibliotheek van de MeetUp

1 maart
In november heeft de gemeente Borsele een enquête onder de inwoners laten houden door bureau DUO. De vragen waren gericht op het verzamelen van de voorwaarden die de inwoners aan de komst van nieuwe kerncentrales zouden willen verbinden. Het rapport met de resultaten is vorige maand verschenen. Borsele tot de Kern zet vraagtekens bij deze analyse: vraagtekens bij de representativiteit van de steekproef en vraagtekens bij de onvolledigheid van de analyse.
Download hier het persbericht over de rapportage van de enquête.

17 februari
Op vrijdag 17 februari verzorgde Borsele tot de Kern de inleiding op de debatavond van Stroom naar de Toekomst in Heinkenszand. Frits Otte gaf antwoord op de talloze openstaande vragen over wat er allemaal aan energieprojecten op Zeeland af komt.
Download hier zijn inleiding

8 februari
Op woensdag 8 februari is Mieke Jansen te gast in het radioprogramma "5 DAGEN, jouw nieuws, jouw verhaal". Het thema van deze week is kernenergie en de bus van dit programma staat deze week in Borssele.
Stem af op Radio 1 om 20:00 uur!
Of luister hier terug.

7 februari
Onze brandbrief ligt bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. We hebben de brief mede namens 9 andere organisaties gestuurd.
Download hier de brandbrief

5 februari,
vierde Nieuwsbrief BtdK 4

4 februari
We hebben de flyer aangepast en een nieuwe, vooral beeldende flyer gemaakt "4 generaties".
Download hier de aangepaste flyer
Download hier de flyer "4 generaties" flyer

22 januari,
derde Nieuwsbrief BtdK 3

13 januari, in de middag
Afgelopen vrijdag, 13 januari, hebben we ingesproken bij een vergadering van Provinciale Staten.
Kijk hier terug (vanaf 1:03 uur)   en Download hier onze boodschap aan Provinciale Staten
Op het Abdijplein in Middelburg hielden we een korte ‘lawaaiactie’ en er is in het centrum van Middelburg geflyerd.
Omroep Zeeland en de PZC besteedden aandacht daar aandacht aan.

9 januari
We hebben een nieuwe flyer gemaakt. Deze is vervangen door die op 4 februari is verschenen.

21 december,
tweede Nieuwsbrief BtdK 2

20 december, "oud nieuws", maar zeer actueel
In 2011 zond het programma ZEMBLA een documentaire uit onder de titel "Kerncentrales verkopen doe je zo". Kijk hier terug

15 december,
eerste Nieuwsbrief BtdK 1.
We kunnen terugkijken op een goede vergadering op woensdagavond.

14 december, BtdK-vergadering voor alle sympathisanten.
Woensdagavond vergaderen we over onze activiteiten in het Van Hattumhuis in Ellewoutsdijk. Belangrijke onderwerpen zijn de koers voor de komende tijd en daarna. Ook organisatorische zaken komen aan de orde.

10 december, Luister vanavond naar 'Met het oog op morgen', Radio 1, 23:00 uur
Vanavond besteedt het radioprogramma "Met het oog op morgen" aandacht aan de besluitvorming rondom de kerncentrales. Daarin zal ook Herman Lelieveldt, politicoloog aan het University College Rooseveld in Middelburg, aan het woord komen over de participatie met de burgers van Zeeland.

9 december, Vandaag in de PZC!
PZC - Actiegroep Borsele tot de kern: weerstand tegen bouw kerncentrales groeit met de dag - 9 december 2022
Helaas noemt het artikel een onjuiste datum voor de vergadering in het Van Hattumhuis: het is woensdag 14 december en alleen na aanmelding bij de groep. meld je aan met je naam, woonplaats en telefoonnummer!

8 december 2022
we brengen de flyers rond in de dorpen van Borsele!