‘Borsele tot de kern’ is in november 2022 ontstaan als reactie op de plannen van (nu demissionair) minister Jetten om twee kerncentrales te bouwen naast de bestaande kerncentrale in Borssele. BtdK is een burgerinitiatief, een zgn 'grass-roots' beweging en bestaat uit meer dan 400 geregistreerde sympathisanten uit de gemeente Borsele en de provincie Zeeland. Sympathisanten bestaan in soorten en maten: mensen die tegen kernenergie zijn maar ook mensen die er wat neutraler in staan. Wat al deze mensen bindt is de zorg voor hun leefomgeving die ernstig bedreigd wordt als deze plannen doorgang vinden.

Borsele tot de Kern heeft grote bezwaren tegen de plannen om twee grote kerncentrales te bouwen in Borssele vanwege:
1. de omgeving
2. de energietransitie
3. de veiligheid
4. de toekomst

1. BtdK maakt zich zorgen over de impact van de plannen op de leefbaarheid, het landschap en de natuur van de Zak van Zuid-Beveland en het Natura 2000 gebied de Westerschelde. De grote bouwput zal 20 jaar voor overlast voor de hele omgeving zorgen: geluid, licht, fijnstof, trillingen, bouwverkeer, duizenden arbeidsmigranten enz.
Kijk hier naar de impact van de bouw van twee centrales in Somerset (Hinkley Point C ) in Engeland.

2. BtdK is van mening dat het voornemen om kernenergie in te zetten zeer onverstandig is omdat kernenergie NIET PAST in de energietransitie en niet nodig is om de klimaatdoelen te halen. Het Expertteam van Rob Jetten (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) heeft na zorgvuldig onderzoek geconcludeerd: "Te duur, te laat en op de verkeerde plek."

3. BtdK vindt dat een kerncentrale altijd een veiligheidsrisico met zich meebrengt met enorme gevolgen voor de gezondheid van de bevolking en de bewoonbaarheid van de omgeving. Borssele, gelegen op een schiereiland in Zeeland, is uitermate ongeschikt omdat vluchtwegen onvoldoende capaciteit hebben als het fout gaat.

4. BtdK wil niet dat toekomstige generaties worden opgezadeld met veel te dure atoomstroom, onbetaalbare ontmanteling van kerncentrales en radioactief afval dat minstens 100.000 jaar levensgevaarlijk blijft.

Maar dat is niet alles! De projecten die op Borsele afkomen behelzen ook diverse andere grootschalige energieprojecten. Wij zijn tegen alle energieprojecten die NIET passen binnen de grenzen van het Sloegebied en die NIET passen in een duurzame energietransitie. Ook andere projecten zoals bovengrondse hoogspanningsmasten die het Nationaal Landschap de Zak van Zuid-Beveland onherstelbaar aantasten vallen daaronder.

Op de hoogte blijven of meedoen? MAIL ONS!
Ons steunen met een financiële bijdrage? Graag!
NL95 RBRB 8841 4276 55 ten name van Stichting Borsele tot de Kern.