‘Borsele tot de kern’ is een initiatief van een groep inwoners van de dorpen rondom de kerncentrale in Borsele.
De gemeente Borsele heeft eind november 2022 aan alle inwoners een vragenlijst toegezonden, waarin de inwoners wordt gevraagd onder welke voorwaarden kerncentrales gebouwd zouden mogen worden. Om daar een mening over te hebben, zou je eerst meer moeten weten over de gevolgen van de nieuwe kerncentrales op de leefomgeving.
Wij hopen met deze site een beeld te geven van deze gevolgen op de omgeving en op het leefklimaat. Nog lang niet alles is tot in detail bekend. Er is echter genoeg bekend om antwoorden te geven op de belangrijkste vragen.

Op de hoogte blijven of meedoen? MAIL ONS!