Rapporten


REBEL = Witte zwanen, zwarte zwanen, 10 oktober 2022. Dit rapport adviseert een alternatieve, duurzame besteding van de miljarden die het kabinet voor de kerncentrales reserveert. Het gaat om € 500 miljoen voor de voorbereiding en € 5 miljard voor de bouw. Net als de andere rapporten, laat REBEL zien dat de eventuele bouwers veel meer geld vragen dan 5 miljard. Het rapport is geschreven in opdracht van MilieuDefensie en WISE Nederland en baseert zich grotendeels op het Witteveen+Bos-rapport.

Over de adviezen aan de minister: wat EZK niet vertelt!

De Groningse zelfstandige onderzoeker en publicist Herman Damveld schrijft over kernenergie in het algemeen, de geschiedenis van de huidige kerncentrale, over kernafval etc.
Gaan we kernafval 300 jaar bovengronds bewaren???
De techniek voor verkorting van de gevaarperiode van kernafval is niet bewezen.
Vestigingsplaatsen voor grote kerncentrales en het zgn. waarborgingsbeleid
Wie zijn de kerncentralebouwers uit Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Frankrijk?
Plannen opslag kernafval in Zeeland en Noord-Nederland, een overzicht van 1960 tot 2024
Wetenswaardigheden over kernenergie - update maart 2024
Engelse kerncentrales lichtend voorbeeld voor Borssele?
Gedeputeerde De Bat wil compensatiebrug voor als het mis gaat met drie kerncentrales, en nu dan???
Borssele 1, 2 en 3: Bijna alles over kernenergie in 19 onderwerpen
Dossier vijftig jaar kernenergie in Borssele
Kerncentrales maken Frankrijk kwetsbaar door veiligheidsproblemen en klimaatcrisis
Plannen opslag kernafval in Zeeland en Noord-Nederland, een overzicht van 1960 tot 2023
Kernenergieplannen Zeeuws elektriciteitsbedrijf EPZ doorgelicht
Tien voorstellen voor een zinnige discussie over kernenergie

Rapport gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
W+B = Witteveen + Bos: Scenariostudie kernenergie, 26 september 2022.

Rapport gemaakt in opdracht van de Provincie Zeeland.
eRISK = De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem, november 2020.

IAEA = Electric grid reliability and interface with nuclear power plants, 2012.

Rijksinstituut voor de Leefomgeving, advies "Splijtstof?", september 2022.