Rapporten

Dit rapport adviseert een alternatieve, duurzame besteding van de miljarden die het kabinet voor de kerncentrales reserveert. Het gaat om € 500 miljoen voor de voorbereiding en € 5 miljard voor de bouw. Net als de andere rapporten, laat REBEL zien dat de eventuele bouwers veel meer geld vragen dan 5 miljard. Het rapport is geschreven in opdracht van MilieuDefensie en WISE Nederland en baseert zich grotendeels op het Witteveen+Bos-rapport.
PDF: REBEL = Witte zwanen, zwarte zwanen, 10 oktober 2022.

Dit rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
PDF: W+B = Witteveen + Bos: Scenariostudie kernenergie, 26 september 2022.

Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Provincie Zeeland.
eRISK = De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem, november 2020.

PDF: IAEA = Electric grid reliability and interface with nuclear power plants, 2012.

PDF: Rijksinstituut voor de Leefomgeving, advies "Splijtstof?", september 2022.

De Groningse zelfstandige onderzoeker en publicist Herman Damveld schrijft over kernenergie in het algemeen, de geschiedenis van de huidige kerncentrale, over kernafval etc.
PDF: NIEUW! Wetenswaardigheden over kernenergie
PDF: Borssele 1, 2 en 3: Bijna alles over kernenergie in 19 onderwerpen
PDF: Dossier vijftig jaar kernenergie in Borssele
PDF: Kerncentrales maken Frankrijk kwetsbaar door veiligheidsproblemen en klimaatcrisis
PDF: Plannen opslag kernafval in Zeeland en Noord-Nederland, een overzicht van 1960 tot 2023
PDF: Kernenergieplannen Zeeuws elektriciteitsbedrijf EPZ doorgelicht
PDF: Tien voorstellen voor een zinnige discussie over kernenergie