Rapporten

Onderstaande lijst van rapporten hebben we als bron gebruikt voor de antwoorden. Het betreft openbare rapporten, die zijn opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over kernenergie.

W+B = Witteveen + Bos: Scenariostudie kernenergie, 26 september 2022.
in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

eRISK = De rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem, november 2020.
in opdracht van de provincie Zeeland.

IAEA = Electric grid reliability and interface with nuclear power plants, 2012.

Rijksinstituut voor de Leefomgeving, advies "Splijtstof?", september 2022.

En dit rapport adviseert een alternatieve, duurzame besteding van de miljarden die het kabinet voor de kerncentrales reserveert. Het gaat om € 500 miljoen voor de voorbereiding en € 5 miljard voor de bouw. Net als de andere rapporten, laat REBEL zien dat de eventuele bouwers veel meer geld vragen dan 5 miljard.
REBEL = Witte zwanen, zwarte zwanen, 10 oktober 2022.
in opdracht van MilieuDefensie en WISE Nederland (Dit rapport baseert zich grotendeels op het Witteveen+Bos-rapport).