Borsele tot de kern

DE FABEL   'DRAAGVLAK'

"1. Er is draagvlak in Zeeland"
De uitspraak dat er draagvlak zou zijn is nergens op gebaseerd. Rijk, provincie noch gemeente heeft ooit een draagvlakonderzoek gedaan. Wel heeft Omroep Zeeland in 2021 door bureau Gfk een onderzoek in Zeeland laten verrichten [link]. De vragen in dit onderzoek maken een interpretatie moeilijk. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) heeft in 2022 door IPSOS een landelijk onderzoek laten doen [link]. Beide onderzoeken tonen aan dat er ca 25% voor- en 25% tegenstanders zijn. Het grote midden van 50% weet het niet. Dat is niet verwonderlijk, want 70% van de ondervraagden geeft aan te weinig va het onderwerp te weten om een mening te hebben (IPSOS).
Daarom is het zo belangrijk dat voorafgaand aan een onderzoek betrouwbare informatie wordt gegeven over de kerncentrales en wat de gevolgen zijn voor het landschap, de leefomgeving, de veiligheid en zelfs financieel (energieprijs en belastinggelden). Immers, inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraken zonder uitzicht.

Eind 2022 heeft de gemeente Borsele een onderzoek laten doen door bureau DUO [link]. Dit onderzoek ging uitsluitend over de vraag welke voorwaarden de inwoners van Borsele aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales zouden willen verbinden. In de pers is dit opgepakt als zouden de inwoners van Borsele alleen veilige kerncentrales willen.
Veiligheid is voor een kerncentrale een allereerste vereiste, geen voorwaarde waar de inwoners van de omgeving bij stil zouden moeten staan. De rapportage van het DUO-onderzoek is onder de maat, omdat belangrijke antwoorden van inwoners niet mee zijn genomen in de rapportage.
Download hier het persbericht over de rapportage van de enquĂȘte.